Kurs Rysunku Architektonicznego Pracowni Weduta - Łódź

Opłaty

Opłaty w roku 2019/2020

 

1. Koszty uczestnictwa w zajęciach mogą być rozliczane na trzy sposoby: jako opłata semestralna, miesięczna lub za każde pięciogodzinne zajęcia odrębnie.

2. W pierwszym przypadku, czyli w przypadku opłaty za okres całego semestru, koszt uczestnictwa jest liczony jako iloczyn liczby planowanych zajęć w tym semestrze (np. w II sem. 2018/2019 roku odbyły się 20 spotkań) oraz opłaty za pojedyncze zajęcia wynoszącej w tym przypadku 90. Opłata ta wnoszona jest z góry w terminie: do 25 września 2019 r. za sem I, do 10 marca 2020 za sem. II.

3. W drugim przypadku, czyli w systemie miesięcznym, opłata za udział w zajęciach jest wnoszona w miesięcznych ratach z góry i jest obliczana  jako iloczyn liczby planowanych spotkań i kosztu jednego spotkania, który w tym przypadku wynosi 100 zł.

4. Opłaty za uczestnictwo w zajęciach wnoszone są z góry do 10-go dnia każdego miesiąca za wyjątkiem opłaty za miesiąc wrzesień. We wrześniu 2019 r. wyjątkowo termin wpłaty upływa 25-go. Do dnia 24 września można też zrezygnować z kursu nie ponosząc żadnych opłat z tym związanych.

5. W przypadku gdy w danym, opłaconym z góry okresie część planowanych zajęć zostało odwołanych przez prowadzącego wówczas proporcjonalnie obliczona część zapłaconej kwoty jest zaliczana na poczet opłaty za okres (miesiąc, semestr) kolejny. W przypadku nieobecności ucznia na zajęciach wcześniej opłaconych najczęściej istnieje możliwość odrobienia takiego spotkania w terminie umówionym z prowadzącym.

6. Istnieje też możliwość wnoszenia opłat za każde zajęcia oddzielnie, w których kursant uczestniczył, bezpośrednio po zakończonych zajęciach. W takim wypadku koszt jednego spotkania to 120 zł. Osoby, które wybiorą tę formę odpłatności nie ponoszą żadnych opłat za zajęcia, w których nie uczestniczyli.

7. Wybór formy odpłatności należy zgłosić na trzecich zajęciach kursu. Istnieje możliwość zmiany w ciągu semestru sposobu naliczania opłat z formy rat miesięcznych na opłaty jednorazowe (za każde pięciogodzinne spotkanie) i odwrotnie poprzez zgłoszenie tego faktu na początku kolejnego miesiąca (przed pierwszymi zajęciami w danym miesiącu). Analogicznie osoby, które wybrały opłatę semestralną, mogą też z końcem semestru pierwszego zmienić sposób odpłatności na inny.

8. Ze względu na chęć poświęcenia maksimum czasu przeznaczonego na zajęcia na merytoryczną stronę zagadnienia, preferowaną formą płatności są przelewy bankowe.

9. Pracownia nie dysponuje terminalem przeznaczonym do obsługi kart płatniczych.

 

Nr konta bankowego Pracowni Weduta: mBank: 77 1140 2004 0000 3702 3877 8490

/W tytule przelewu należy koniecznie wpisać: imię i nazwisko uczestnika kursu i okres za jaki wnoszona jest opłata/

 

 

Ilość planowanych spotkań w roku 2019/20

 

Semestr I -22 spotkania

 

wrzesień - 3

październik - 4

listopad - 4

grudzień - 3 Uwaga: nie ma zajęć pomiędzy świętami Bożego Narodzenia, a Sylwestrem

styczeń - 4 (grupa piątkowa), 3 (grupy sobotnie). Uwaga: nie ma zajęć 17-18 stycznia ze względu na ferie szkolne

luty - 4 (grupa piątkowa), 5 (grupy sobotnie)

 

Semestr II (19 spotkań do terminu egzaminu lub 15 dla osób, które chcą zakończyć zajęcia z końcem roku szkolnego-26/27czerwca)

 

marzec - 4,

kwiecień -3. Uwaga: nie ma zajęć w weekend przedświąteczny 10-11 kwietnia

maj - 4. Uwaga: nie ma zajęć 1 i 2 maja

czerwiec - 4,

lipiec - 4.