Kurs Rysunku Architektonicznego Pracowni Weduta - Łódź

Opłaty

Opłaty w roku 2023/2024 - kurs rysunku architektonicznego

 

1. Koszty uczestnictwa w zajęciach mogą być rozliczane na trzy sposoby: jako opłata semestralna, miesięczna lub za każde zajęcia odrębnie.

2. W pierwszym przypadku, czyli za okres całego semestru, koszt uczestnictwa jest liczony jako iloczyn liczby planowanych zajęć w tym semestrze (np. w I sem. 2023/2024 roku planowanych jest 20  lub 19 spotkań zależnie od grupy) oraz opłaty za pojedyncze zajęcia wynoszącej w tym przypadku 130. Opłata ta wnoszona jest z góry w terminie: do 20 września 2023 r. za sem I, do 10 lutego 2024 za sem. II.

3. W drugim przypadku, czyli w systemie miesięcznym, opłata za udział w zajęciach jest wnoszona w miesięcznych ratach z góry i jest obliczana jako iloczyn liczby planowanych spotkań w danym miesiącu i kosztu jednego spotkania, który w tym przypadku wynosi 145 zł.

4. Opłaty za uczestnictwo w zajęciach wnoszone są z góry do 10-go dnia każdego miesiąca za wyjątkiem opłaty za miesiąc wrzesień. We wrześniu 2023 r. wyjątkowo termin wpłaty upływa 20-go. Do dnia 20 września można też zrezygnować z kursu nie ponosząc żadnych opłat z tym związanych. Brak rezygnacji oznacza opłatę za wrzesień/semestr według niżej opisanego planu.

5. W przypadku gdy w danym, opłaconym z góry okresie część planowanych zajęć zostało odwołanych przez prowadzącego wówczas proporcjonalnie obliczona część zapłaconej kwoty jest zaliczana na poczet opłaty za okres (miesiąc, semestr) kolejny. W przypadku nieobecności ucznia na zajęciach wcześniej opłaconych opłata za zajęcia nie jest zwracana, natomiast czasem (w miarę możliwości prowadzącego) udaje się takie zajęcia odrobić w innym terminie. Taka sytuacja wymaga skonsultowania się z prowadzącym.

6. Istnieje też możliwość wnoszenia opłat za każde zajęcia oddzielnie, w których kursant uczestniczył, bezpośrednio po zakończonych zajęciach. W takim wypadku koszt jednego spotkania to 170 zł. Osoby, które wybiorą tę formę odpłatności nie ponoszą żadnych opłat za zajęcia, w których nie uczestniczyli. Ta forma odpłatności, podobnie jak inne wymaga zgłoszenia przed okresem, w którym ma obowiązywać.

7. Wybór formy odpłatności należy zgłosić najpóźniej 20 września 2023 r. Istnieje możliwość zmiany w ciągu semestru sposobu naliczania opłat z formy rat miesięcznych na opłaty jednorazowe (za każde pięciogodzinne spotkanie) i odwrotnie poprzez zgłoszenie tego faktu na początku kolejnego miesiąca (koniecznie przed pierwszymi zajęciami w danym miesiącu). Analogicznie osoby, które wybrały opłatę semestralną, mogą też przed rozpoczęciem semestru drugiego zmienić sposób odpłatności na inny wysyłając stosowną deklarację.

8. Zmiana sposobu płatności każdorazowo wymaga zgłoszenia w postaci oświadczenia na piśmie z podaniem daty, od której ma obowiązywać. Takie oświadczenie można również wysłać mailem lub przez MMS. Wskazana data zmiany nie może być wcześniejsza niż data wysłania deklaracji.

9. Ze względu na chęć poświęcenia maksimum czasu przeznaczonego na zajęcia na merytoryczną stronę zagadnienia, preferowaną formą płatności są przelewy bankowe, w których każdorazowo należy wpisać wpisać imię i nazwisko ucznia i określić opłacany okres.

10. Pracownia nie dysponuje terminalem przeznaczonym do obsługi kart płatniczych.

 

Nr konta bankowego Pracowni Weduta: mBank: 77 1140 2004 0000 3702 3877 8490

 

W tytule przelewu należy koniecznie wpisać: imię i nazwisko uczestnika kursu i okres za jaki wnoszona jest opłata.

Dane do przelewu:

Pracownia Weduta Krzysztof Ułamek

ul. Srebrzyńska 75 lok. 54

94-209 Łódź

 

Harmonogram planowanych spotkań w roku 2023/24

 

Semestr I -20 spotkań (grupa piątkowa i wtorkowa), 19 spotkań (grupa sobotnia)

 

miesiąc  gr. pt. 16.00-21.00

 gr. sb. 09.00-14.00

 gr. sb. 15.00-20.00

 gr. wt. 16.00-21.00
 wrzesień  4 (8, 15, 22, 29)  4 (9, 16, 23, 30)  4 (5, 12, 19, 26)
 październik  4 (6, 13, 20, 27)  4 (7, 14, 21, 28)  5 (3, 10, 17, 24, 31)
 listopad  4 (3, 10, 17, 24)  4 (4, 11, 18, 25)  4 (7, 14, 21, 28)
 grudzień  4 (1, 8, 15, 22)  4 (2, 9, 16, 23)  3 (5, 12, 19)
 styczeń  (5, 12, 19, 26)  3 (13, 20, 27)
 4 (2, 9, 16, 23)

 

 

Semestr II - 19 spotkań (grupa piątkowa i wtorkowa), 20 spotkań (grupa sobotnia)

Terminy zajęć w lipcu będą ustalone po ogłoszeniu terminów egzaminów wstępnych na uczelnie.

 

miesiąc  gr. pt. 16.00-21.00

 gr. sb. 09.00-14.00

 gr. sb. 15.00-20.00

 gr. wt. 16.00-21.00
 luty  3 (9, 16, 23)  3 (10, 17, 24)  3 (13, 20, 27)
 marzec  4 (1, 8, 15, 22)  4 (2, 9, 16, 23)  4 (5, 12, 19, 26)
 kwiecień  4 (5, 12, 19, 26)  4 (6, 13, 20, 27)  4 (9, 16, 23, 30)
 maj  4 (10, 17, 24, 31)  4 (4, 11, 18, 25)  (7, 14, 21, 28)
 czerwiec  4 (7, 14, 21, 28)  5 (1, 8, 15, 22, 29)  4 (4, 11, 18, 25)
 lipiec  do ustalenia   do ustalenia
 do ustalenia