Kurs Rysunku Architektonicznego Pracowni Weduta - Łódź

Zapisy

Od 15 sierpnia 2023 r. trwają zapisy do grup rysunkowych. Można to zrobić telefonicznie, również w formie SMS-a, (tel. 668 19 00 11) lub osobiście w pracowni, po uprzednim telefonicznym umówieniu takiego spotkania. Ze względu na niewielką ilość miejsc w grupach zapisy SMS-em traktowane są jako wiążące po potwierdzeniu zwrotnym.

Pierwsze dwa spotkania kursu traktowane są jako ofertowe i umożliwiają zapoznanie się z charakterem zajęć i podjęcie w pełni świadomej decyzji o jego wyborze. Jeżeli ktoś z uczestników nie zdecyduje się na jego kontynuację nie musi za te pierwsze dwa spotkania wnosić opłaty. Jeśli ktoś postanowi je kontynuować, to opłaty wnosi według zasad opisanych w zakładce opłaty.

Zapraszam!