Kurs Rysunku Architektonicznego Pracowni Weduta - Łódź

Terminy

Zajęcia kursu rysunku w roku 2019/2020 odbywają się w następujących terminach:

 

Piątek 16.00-21.00     -grupa początkująca /rozpoczęcie 13 września 2019 r.     -są jeszcze wolne miejsca

Sobota 09.00-14.00   -grupa zaawansowana /rozpoczęcie 14 września 2019 r.   -niestety, brak wolnych miejsc

Sobota 15.00-20.00   -grupa początkująca /rozpoczęcie 14 września 2019 r.      -są jeszcze wolne miejsca

 

W uzasadnionych przypadkach i w granicach możliwości czasowych prowadzącego, po wcześniejszym ustaleniu tego z prowadzącym, istnieje możliwość odrobienia zajęć, na których uczestnik nie był obecny, ale dla zachowania efektywności nauki wszyscy uczestnicy są proszeni o zachowanie ustalonego harmonogramu.