Kurs Rysunku Architektonicznego Pracowni Weduta - Łódź

Terminy

Zajęcia kursu rysunku w roku 2020/2021 odbywają się w następujących terminach:

Czwartek 17.00-19.30     -grupa dziecięca (12-14 lat) /rozpoczęcie 17 września 2020 r.

Piątek 16.00-21.00          -grupa początkująca /rozpoczęcie 11 września 2020 r.

Sobota 09.00-14.00        -grupa początkująca /rozpoczęcie 12 września 2020 r.

Sobota 15.00-20.00        -grupa zaawansowana /rozpoczęcie 12 września 2020 r.

 

W uzasadnionych przypadkach i w granicach możliwości czasowych prowadzącego, po wcześniejszym ustaleniu tego z prowadzącym, istnieje możliwość odrobienia zajęć, na których uczestnik nie był obecny, ale dla zachowania efektywności nauki wszyscy uczestnicy są proszeni o zachowanie ustalonego harmonogramu.