Kurs Rysunku Architektonicznego Pracowni Weduta - Łódź

Terminy

Zajęcia kursu rysunku w roku 2019/20 odbywają się w następujących terminach:

 

Piątek 16.00-21.00     -grupa 1 /rozpoczęcie 13 września 2019 r.  

Sobota 09.00-14.00   -grupa 2 /rozpoczęcie 14 września 2019 r. 

Sobota 15.00-20.00   -grupa 3 /rozpoczęcie 14 września 2019 r.

 

Czasem (w uzasadnionych przypadkach i w granicach możliwości czasowych prowadzącego), po wcześniejszym ustaleniu tego z prowadzącym, istnieje możliwość odrobienia zajęć, na których uczestnik nie był obecny, ale dla zachowania efektywności nauki wszyscy uczestnicy są proszeni o zachowanie ustalonego harmonogramu.