Kurs Rysunku Architektonicznego Pracowni Weduta - Łódź

Wyniki

 

Sierpień 2020 r.

Za nami najtrudniejszy rok w historii pracowni, bo po raz pierwszy zostaliśmy zmuszeni przez sytuację do pracy online. Pomimo tych utrudnień dzięki zaangażowaniu i wytrwałości udało się osiągnąć sukces! Wszyscy absolwenci kursu, którzy podjęli wyzwanie kontynuacji nauki w formie zdalnej i ukończyli kurs zdali egzamin z uzdolnień plastycznych przeprowadzony na Politechnice Łódzkiej zarówno na kierunek architektura, jak i na wzornictwo! W tym roku na wyróżnienie zasługują Pani Julia Goźdź-Roszkowska, która uzyskała 460 pkt.  (na 500 możliwych) na egzaminie na architekturę, Matylda Suska, która uzyskała wynik 360 pkt. (na 400 możliwych) na egzaminie na wzornictwo oraz Maria Płóciennik, która dostała się na architekturę na De Montfort University w Leicester. Wszystkim tegorocznym absolwentom pracowni jeszcze raz serdecznie gratuluję osiągniętych sukcesów!

Lipiec 2019 r.

Znów mamy powody do radości. Wszyscy absolwenci kursu zdali egzamin z rysunku na co najmniej jedną uczelnię o profilu architektonicznym, a była też spora grupa, która zdała egzamin na dwóch, a nawet trzech uczelniach w Polsce. Wszyscy, którzy podeszli do egzaminu na wzornictwo również zakończyli to zmaganie z bardzo dobrymi wynikami. W tym roku na wyróżnienie zasługują Pani Karolina Kicińska, która została przyjęta na architekturę (po polsku) na Politechnice Łódzkiej na szóstej lokacie i Pani Agnieszka Pikała, która została przyjęta na pierwszej lokacie na architekturę po angielsku na tej samej uczelni!

Lipiec 2018 r.

Cieszę się, że i tym razem absolwenci Weduty stanęli na wysokości zadania i wszyscy dostali się na studia architektoniczne! Po wakacjach wszyscy rozpoczną studia, które umożliwiają uzyskanie tytułu zawodowego inżyniera architekta (I stopień studiów), tym razem będą to uczelnie w Łodzi, Poznaniu i Białymstoku. Szczególne gratulacje w tym roku należą się Pani Natalii Materze, która uzyskała jeden z najwyższych wyników z egzaminu 490/500 pkt!

Lipiec 2017 r.

Właściwie mógłbym ponarzekać, że to już się staje nudne, ale również w tym roku wszyscy absolwenci kursu rysunku architektonicznego zdali swój egzamin na kierunki architektoniczne w Łodzi, a dodatkowo w tym roku wszyscy, którzy wybrali się na egzaminy na kierunki architektoniczne na Politechnikę Wrocławską, Poznańską i Krakowską również w tych miastach je zdali! Cieszę się z tego bardzo! 

Gratulacje dla absolwentów!

Lipiec 2016 r.

W tym roku każdy z naszych kursantów zdał co najmniej jeden egzamin z rysunku bądź to na kierunki architektoniczne, bądź na wzornictwo. Umożliwiło to otrzymanie prawie wszystkim (poza jedną osobą) miejsc na studiach dziennych na Politechnice Łódzkiej na kierunkach architektonicznych, bądź na wzornictwie. Oczywiście niektórym osobom udało się pozytywnie przejść przez kilka egzaminów. Tradycyjne gratulacje, to zbyt mało, aby docenić ilość pracy, która stoi za tymi wszystkimi sukcesami.

Lipiec 2015 r.

Po raz kolejny wszyscy zdali egzamin z rysunku na co najmniej jedną uczelnię, w tym wszyscy (którzy zdawali egzaminy z rysunku w Łodzi) dostali się na studia w naszym mieście, które wymagały przejścia przez ten etap kwalifikacji. Gratuluję przyjętym na studia architektoniczne w Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Białymstoku, Gliwicach i Krakowie (architektura krajobrazu) oraz dla osób, które zdały egzamin się i dostały się na wzornictwo! Cieszą mnie bardzo Wasze sukcesy, wszystkich 16 osób!

W tym roku szczególne gorące gratulacje dla Pani Ady Wujek (495 pkt.) i Pani Oli Wójcik (500 pkt.) na 500 możliwych na egzaminie z rysunku w Łodzi to ogromny sukces! Najwyższy możliwy wynik Pani Oli i automatycznie pierwsza pozycja spośród wszystkich zdających w Łodzi, dodajmy po jednym roku nauki, to wynik, którego się nie da przecenić!  Pani Zuzanna Kulik dodatkowo dostała szansę studiowania na czterech uczelniach (wybór będzie trudny), i dostała się z ósmą lokatą na dzienną architekturę w Łodzi. Muszę to powiedzieć raz jeszcze: praca z tak pracowitymi i zdolnymi osobami przynosi również mnie dużą satysfakcję.

Lipiec 2014 r.

Po raz kolejny wszyscy zdali egzamin z rysunku na co najmniej jedną uczelnię, w tym wszyscy zdali do Łodzi. Gratuluję przyjętym na studia architektoniczne w Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Białymstoku i Lublinie (architektura krajobrazu) oraz dla osób, które zdały egzamin się na wzornictwo! Cieszą mnie bardzo Wasze sukcesy, wszystkich 15 osób!

W tym roku szczególne gorące gratulacje dla Pani Weroniki Remisz (485 pkt.) i Pana Piotra Sokołowskiego (500 pkt.) na 500 możliwych na egzaminie z rysunku w Łodzi to ogromny sukces! Pani Weronika dodatkowo dostała szansę studiowania na trzech uczelniach (wybór będzie trudny), a pan Piotr dostał się z piątą lokatą na dzienną architekturę w Łodzi. Muszę to powiedzieć: praca z tak zdolnymi i pracowitymi osobami to przyjemność.

Lipiec 2013 r.

Kilka osób dostało się na dzienne studia o profilu architektonicznym prowadzone na politechnikach w innych miastach (poza Łodzią), a konkretnie do Warszawy, Poznania, Krakowa, Opola. Trudno jest stopniować te sukcesy, ale chyba największy osiągnął Pan Grzegorz Nowak dostając się na dzienną architekturę i urbanistykę na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Jeszcze raz gratulacje dla Pana Grzegorza, ale również zdane egzaminy na różnych innych uczelniach w kraju to duży sukces.
Dobrą tradycją staje się zdany egzamin z rysunku przez wszystkich uczestników kursu na Politechnice Łódzkiej (kolejnym rocznikom proponuję zachować tę dobrą passę!) i osiągane bardzo dobre i dobre wyniki na tym egzaminie. Szczególne gratulacje dla Pani Agaty Ziółkowskiej, która otrzymała aż 460 pkt, co w połączeniu ze świetną maturą dało jej dziesiątą lokatę na dzienną architekturę i urbanistykę. Również egzamin na wzornictwo wszyscy kursanci z Weduty zdali.

Gratulacje i życzę wszystkim udanego wakacyjnego wypoczynku! 

 

Lipiec 2012 r.

Wszyscy uczestnicy zajęć kurs rysunku, którzy w tym roku podchodzili do egzaminu z uzdolnień plastycznych na Politechnice Łódzkiej (co było naszym podstawowym celem) zdali ten egzamin (100%).  Dodatkowo część kursantów uczestniczyła w egzaminach na inne uczelnie i tam również odnosiła sukcesy zapewniając sobie miejsca na listach przyjętych (Politechnika Wrocławska, Politechnika Poznańska, Politechnika Białostocka).

W Łodzi spośród naszych kursantów najlepsze wyniki w tym roku osiągnęli: Weronika Dachniewska 465pkt/500pktŁukasz Bielecki 450pkt/500pkt.

Jaka jest tajemnica tych sukcesów?  Wytrwała praca,czyli setki godzin rysowania.

P. S. Jeszcze raz gratulacje dla wszystkich tegorocznych absolwentów!

 

Wrzesień 2011 r.

Wszyscy, wychowankowie pracowni, którzy dotrwali do końca zajęć zdali co najmniej jeden egzamin z rysunku, a niektórzy dwa, a nawet trzy na różnych uczelniach (16/16)!

Najlepsi w tym roku:

J. Górniak 470 pkt/500

K. Mazur 480 pkt/500 (2ter.)

Nasi kursanci zostali przyjęci na studia architektoniczne w Łodzi, Poznaniu, Kielcach i Białymstoku oraz na wzornictwo na Politechnice Łódzkiej.